Private Insurance Assuradeuren

Private Insurance Assuradeuren B.V. treedt op als gevolmachtigd agent voor diverse volmachtgevers.

Private Insurance Assuradeuren is eigendom van de vier aangesloten bemiddelaars, welke verenigd zijn in de Private Insurance Network.


 
Contactgegevens
Private Insurance Assuradeuren

Graafschap Hornelaan 180
6004 HT Weert

T: +31(0)46 423 65 40
E: info@private-insurance.eu

 
Private Insurance Assuradeuren is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en voldoet daarmee aan de normen en hoge kwaliteit van dienstverlening van de NVGA.